Garantie

Garantie

The Mimi Company geeft 3 maanden garantie op alle producten, m.u.v. losse edelstenen. Is er iets kapot bij aankomst van je bestelling? Neem zo snel mogelijk contact met ons op en we helpen je verder. 

Garantie

  1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van applicatie op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal
  2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan ​​als gevolg van ongevallen, eigene wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, weergegeven wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
  3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en / of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.